Mark Dubelaar nieuw bestuurslid vitaliteit

Mark Dubelaar uit Lienden is het nieuwe bestuurslid vitaliteit van de BSC. Als zodanig volgt Mark Dubelaar de onlangs teruggetreden Pons Jan Vermeer op. Mark Dubelaar is gepensioneerd huisarts en is voorzitter van Tennisclub Lienden. Daarnaast is Mark Dubelaar een actief sportbeoefenaar. De BSC wordt gevormd door de 8 binnen de gemeente Buren gevestigde voetbalverenigingen…

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 14 november ’22

Bert van Duren herkozen als secretaris Op 14 november jl vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering van de Burense Sport Coöperatie plaats. Dit keer was de vergadering bij B.Z.S. in Beusichem. Voorafgaand aan de ALV was er een overleg van de werkgroep Accommodatiezaken onder leiding van bestuurslid Dick van Ommeren en van de werkgroep Vitaliteit onder…

Lees meer

Uitnodiging Inspiratie-/Thema bijeenkomst sportverenigingen, 17 oktober 2022

Op Maandagavond 17 oktober a.s. wordt namens de Burense Sport Coöperatie en Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe in samenwerking met de gemeenten Buren en Neder-Betuwe een thema- en inspiratieavond georganiseerd waarbij diverse onderwerpen centraal staan.  Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuursleden, commissieleden, coördinatoren en verdere vrijwilligers van alle sportverenigingen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe.  Doel…

Lees meer

S.C.Z., Teisterbanders en sv Buren kunnen weer vooruit.

In opdracht van de Burense Sport Coöperatie is ook dit jaar weer het nodige groot onderhoud aan de sportvelden gebeurd. Een 4-tal velden zijn gerenoveerd. De verrichtte werkzaamheden maken onderdeel uit van een meerjaren renovatieplanning die de Burense Sport Coöperatie samen met de clubs en de gemeente heeft opgesteld. De Burense Sport Coöperatie is de…

Lees meer

Tegemoetkoming voor controle op coronatoegangsbewijzen

Horecaondernemers, sportverenigingen, commerciële sportorganisaties, gemeenschapshuizen en evenementen uit de gemeente Buren komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor het controleren van het coronatoegangsbewijs. Het gaat om de controles in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De Rijksoverheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Begin van dit jaar heeft het kabinet nogmaals…

Lees meer

Uitnodiging online workshops NOC*NSF Nationale Sportweek 2022 

Beste Sportaanbieder, Wil jouw sportclub of sportorganisatie zich ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, vrijwilligersmanagement of sociale veiligheid? Dan nodigen we je graag uit voor onze online workshops tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek 2022. De workshops vinden plaats van maandag 19 september t/m donderdag 22 september. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ga…

Lees meer

Joris Maier nieuwe voorzitter Burense Sport Coöperatie

Op de algemene ledenvergadering van de Burense Sport Coöperatie (BSC) op 23 mei is Joris Maier benoemd tot voorzitter. Joris volgt GerdJan Keller op als voorzitter die vanaf de oprichting van de BSC het voorzitterschap bekleedde. Vanwege zijn raadslidmaatschap was het niet langer wenselijk dat GerdJan als voorzitter bleef fungeren. Joris Maier was vanaf de…

Lees meer