Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De Burense Sport Coöperatie heeft maandagavond 13 november 2023 haar halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Voorafgaand aan de ALV kwamen de werkgroepen Accommodatiezaken en Vitaliteit bijeen voor overleg. Tijdens de onder leiding van voorzitter Joris Maier vlot verlopen vergadering werd de begroting 2024 vastgesteld en werd Dick van Ommeren herbenoemd als bestuurslid accommodatiezaken. Andere onderwerpen…

Lees meer

Duurzame buur FC Lienden: “Sta als vereniging open voor allerlei vormen van energie besparen.”

Sportverenigingen merkten de afgelopen jaren veel van de stijgende energieprijzen. Ook FC Lienden. Zij moesten in 2022 voor de energiekosten fors bijbetalen. Deze tegenvaller was reden genoeg om verder te kijken naar energiebesparing. Rien van Wijk en Dick van Ommeren vertellen over de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet. Ook zijn er plannen voor…

Lees meer

Voorjaarsvergadering BSC

Op maandag 8 mei 2023 vindt de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de Burense Sport Coöperatie. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het clubhuis van FC Lienden. Op de agenda staat o.a. Bestuursrapportage 202; Financiele rapportage 2022; benoeming Mark Dubelaar tot bestuurslid Vitaliteit en de Herijking wat betreft de afspraken…

Lees meer

Uitnodiging Inspiratie-/Thema bijeenkomst sportverenigingen, 15 maart 2023

Op Woensdagavond 15 maart a.s. organiseren de Burense Sport Coöperatie en Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe in samenwerking met de gemeenten Buren en Neder-Betuwe een thema- en inspiratieavond voor alle sportverenigingen binnen hun gemeente.   Meld je hier aan > Een avond met aansprekende en actuele onderwerpen. Een avond voor bestuursleden, commissieleden, coördinatoren, vrijwilligers en belangstellenden.…

Lees meer

Mark Dubelaar nieuw bestuurslid vitaliteit

Mark Dubelaar uit Lienden is het nieuwe bestuurslid vitaliteit van de BSC. Als zodanig volgt Mark Dubelaar de onlangs teruggetreden Pons Jan Vermeer op. Mark Dubelaar is gepensioneerd huisarts en is voorzitter van Tennisclub Lienden. Daarnaast is Mark Dubelaar een actief sportbeoefenaar. De BSC wordt gevormd door de 8 binnen de gemeente Buren gevestigde voetbalverenigingen…

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 14 november ’22

Bert van Duren herkozen als secretaris Op 14 november jl vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering van de Burense Sport Coöperatie plaats. Dit keer was de vergadering bij B.Z.S. in Beusichem. Voorafgaand aan de ALV was er een overleg van de werkgroep Accommodatiezaken onder leiding van bestuurslid Dick van Ommeren en van de werkgroep Vitaliteit onder…

Lees meer

Uitnodiging Inspiratie-/Thema bijeenkomst sportverenigingen, 17 oktober 2022

Op Maandagavond 17 oktober a.s. wordt namens de Burense Sport Coöperatie en Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe in samenwerking met de gemeenten Buren en Neder-Betuwe een thema- en inspiratieavond georganiseerd waarbij diverse onderwerpen centraal staan.  Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuursleden, commissieleden, coördinatoren en verdere vrijwilligers van alle sportverenigingen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe.  Doel…

Lees meer

S.C.Z., Teisterbanders en sv Buren kunnen weer vooruit.

In opdracht van de Burense Sport Coöperatie is ook dit jaar weer het nodige groot onderhoud aan de sportvelden gebeurd. Een 4-tal velden zijn gerenoveerd. De verrichtte werkzaamheden maken onderdeel uit van een meerjaren renovatieplanning die de Burense Sport Coöperatie samen met de clubs en de gemeente heeft opgesteld. De Burense Sport Coöperatie is de…

Lees meer

Tegemoetkoming voor controle op coronatoegangsbewijzen

Horecaondernemers, sportverenigingen, commerciële sportorganisaties, gemeenschapshuizen en evenementen uit de gemeente Buren komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor het controleren van het coronatoegangsbewijs. Het gaat om de controles in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De Rijksoverheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Begin van dit jaar heeft het kabinet nogmaals…

Lees meer