Burense Sport Coöperatie

De Burense Sport Coöperatie (afgekort B.S.C.) is opgericht in het kader van gemaakte langdurige afspraken tussen de Gemeente en de voetbalclubs met betrekking tot enerzijds verzelfstandiging van exploitatie, beheer en onderhoud (incl. verduurzaming) van de sportaccommodaties, en anderzijds inspanningen door de clubs op het gebied van vitaliteit en sociaal, maatschappelijke betrokkenheid. Ontwikkelingen ten aanzien van de open club gedachte en het multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties zijn onderdeel van deze inspanningen.

0

Leden

0

Vrijwilligers

0

Sportvereningingen

Nieuws

Duurzame buur FC Lienden: “Sta als vereniging open voor allerlei vormen van energie besparen.”

Sportverenigingen merkten de afgelopen jaren veel van de stijgende energieprijzen....
ALV

Voorjaarsvergadering BSC

Op maandag 8 mei 2023 vindt de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering...
23010045_Uitnodiging_Buren_V1

Uitnodiging Inspiratie-/Thema bijeenkomst sportverenigingen, 15 maart 2023

Op Woensdagavond 15 maart a.s. organiseren de Burense Sport Coöperatie...
Play Video

Een Vitaal Sportpark wordt gekenmerkt door: Functiemenging, Ruimtelijke integratie, Goede benutting, Openheid en Bestuurlijke Vitaliteit.