Burense Sport Coöperatie

De Burense Sport Coöperatie (afgekort B.S.C.) is opgericht in het kader van gemaakte langdurige afspraken tussen de Gemeente en de voetbalclubs met betrekking tot enerzijds verzelfstandiging van exploitatie, beheer en onderhoud (incl. verduurzaming) van de sportaccommodaties, en anderzijds inspanningen door de clubs op het gebied van vitaliteit en sociaal, maatschappelijke betrokkenheid. Ontwikkelingen ten aanzien van de open club gedachte en het multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties zijn onderdeel van deze inspanningen.

0

Leden

0

Vrijwilligers

0

Sportvereningingen

Nieuws

23010045_Uitnodiging_Buren_V1

Uitnodiging Inspiratie-/Thema bijeenkomst sportverenigingen, 15 maart 2023

Op Woensdagavond 15 maart a.s. organiseren de Burense Sport Coöperatie...
Foto Mark Dubelaar

Mark Dubelaar nieuw bestuurslid vitaliteit

Mark Dubelaar uit Lienden is het nieuwe bestuurslid vitaliteit van...

Algemene Ledenvergadering 14 november ’22

Bert van Duren herkozen als secretaris Op 14 november jl...
Play Video

Een Vitaal Sportpark wordt gekenmerkt door: Functiemenging, Ruimtelijke integratie, Goede benutting, Openheid en Bestuurlijke Vitaliteit.