Burense Sport Coöperatie

De Burense Sport Coöperatie (afgekort B.S.C.) is opgericht in het kader van gemaakte langdurige afspraken tussen de Gemeente en de voetbalclubs met betrekking tot enerzijds verzelfstandiging van exploitatie, beheer en onderhoud (incl. verduurzaming) van de sportaccommodaties, en anderzijds inspanningen door de clubs op het gebied van vitaliteit en sociaal, maatschappelijke betrokkenheid. Ontwikkelingen ten aanzien van de open club gedachte en het multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties zijn onderdeel van deze inspanningen.

0

Leden

0

Vrijwilligers

0

Sportvereningingen

Nieuws

Algemene Ledenvergadering 14 november ’22

Bert van Duren herkozen als secretaris Op 14 november jl...
22090024_Save the date_Buren_V3

Uitnodiging Inspiratie-/Thema bijeenkomst sportverenigingen, 17 oktober 2022

Op Maandagavond 17 oktober a.s. wordt namens de Burense Sport...

Interview met voorzitter Joris Maier

https://youtu.be/KiYm_6esXVw

Een Vitaal Sportpark wordt gekenmerkt door: Functiemenging, Ruimtelijke integratie, Goede benutting, Openheid en Bestuurlijke Vitaliteit.