Burense Sport Coöperatie

De Burense Sport Coöperatie (afgekort B.S.C.) is opgericht in het kader van gemaakte langdurige afspraken tussen de Gemeente en de voetbalclubs met betrekking tot enerzijds verzelfstandiging van exploitatie, beheer en onderhoud (incl. verduurzaming) van de sportaccommodaties, en anderzijds inspanningen door de clubs op het gebied van vitaliteit en sociaal, maatschappelijke betrokkenheid. Ontwikkelingen ten aanzien van de open club gedachte en het multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties zijn onderdeel van deze inspanningen.

0

Leden

0

Vrijwilligers

0

Sportvereningingen

Nieuws

Een Vitaal Sportpark wordt gekenmerkt door: Functiemenging, Ruimtelijke integratie, Goede benutting, Openheid en Bestuurlijke Vitaliteit.