Verenigingsondersteuning

Sportverenigingscoach Buren stelt zich voor

Mijn naam is Johan van Kouterik en met veel plezier ga ik vanaf dit jaar 2022 voor een paar uur per week invulling geven aan de rol van Sportverenigingscoach binnen de gemeente Buren. Een nieuwe functie die bedoeld is om de Burense sportverenigingen te ondersteunen en te begeleiden en om bij te dragen aan de ambitie sportverenigingen te doen uitgroeien naar toekomstbestendige, vitale en maatschappelijk betrokken verenigingen. In deze adviserende en coördinerende rol zet ik mij graag in voor de sport en voor een veilig en gezond sportklimaat.

Vanaf 2018 ben ik betrokken bij de Burense voetbalverenigingen en de afgelopen jaren heb ik een bijdrage mogen leveren aan de oprichting van de Burense Sport Coöperatie (BSC) en de totstandkoming van meerjarige afspraken tussen de gemeente Buren en de BSC op het gebied van accommodatiezaken en vitaliteit. Op verzoek van zowel bestuur als aangesloten clubs ben nog betrokken bij de BSC in de rol van adviseur. Daarnaast ben ik in het kader van JOGG verbonden aan Sportbureau Betuwe. Verder ben ik betrokken geweest bij de totstandkoming van het Sport- en Beweegakkoord (Lokaal Sport Akkoord Buren). Door dit alles ben ik bekend met het Burense sportklimaat en de lokale sport(beleids)ontwikkelingen.

Vele jaren ben ik in diverse functies en op uiteenlopende terreinen actief geweest in zowel het sportverenigingsleven als binnen (grote) sportorganisaties waardoor ik de nodige bestuurlijke en organisatorische ervaring heb kunnen opdoen.

Per mail ben ik bereikbaar via het mailadres sportloket@sportbureaubetuwe.nl en telefonisch via het nummer 06-53177893. Ik kijk uit naar een open en vruchtbare samenwerking met zowel de georganiseerde Burense sport als de hierbij betrokken partijen, organisaties en instanties.

In contact komen: Mail naar sportloket@sportbureaubetuwe.nl of bel 06-53177893