Werkgroep Vitaliteit

Vitale sportvereniging

Een vitale sportvereniging is een open club met hart voor de omgeving. Een sterke, gestructureerde en actieve die de kernkwaliteiten niet alleen inzet voor haar eigen (sport)leden maar ook voor de samenleving. Een vitale sportvereniging draagt bij aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van burgers in haar eigen directe omgeving. Sporten verbindt en bevordert een gezonde leefstijl.

Een open club kenmerkt zich door een open opstelling en houding. Is sociaal, maatschappelijk actief en is betrokken. Biedt een ontmoetingsplek voor meer dan alleen eigen leden, stelt zich open voor omwonenden en andere bezoekers voor sport en andere activiteiten en staat midden in de samenleving. Een vitale sportvereniging heeft een positieve invloed op de leefbaarheid van dorp of stad.

Vitaal sportpark

Een vitaal sportpark kenmerkt zich door openheid en multifunctioneel gebruik. Gebruik voor ook andere doelen dan sport. Dit kan zijn voor kinderopvang of het vervullen van een buurt- of welzijnsfunctie of het fungeren als ontmoetingsplek, onderwijslocatie, leeromgeving, of werklocatie.

Op een vitaal sportpark kunnen sport, zorg, dienstverlening, onderwijs, werken naast elkaar mogelijk zijn. Het is een ontmoetingsplek en plek of startpunt voor verschillende sporten.

Bij een vitaal sportpark is sprake van een goede benutting. Door sportief dan wel maatschappelijk gebruik door uiteenlopende doelgroepen vinden zowel overdag als ’s avonds activiteiten plaats op een vitaal sportpark.