Beleid

Vitaliteit is een essentieel speerpunt van de Burense Sport Coöperatie (afgekort B.S.C.).  Het bevorderen van een gezonde, actieve leefstijl is één van de belangrijkste uitdagingen voor onze samenleving. Sporten en bewegen spelen in dat opzicht een grote en cruciale rol. De B.S.C. wil hieraan een bijdrage leveren door zich o.a. sterk te maken voor Vitale clubs en Vitale sportparken. Door zich o.a. hiervoor in te zetten, beleid op dit terrein te stimuleren en mede te ontwikkelen, en door initiatieven te ondersteunen c.q. er een bijdrage aan te leveren.