Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De Burense Sport Coöperatie heeft maandagavond 13 november 2023 haar halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Voorafgaand aan de ALV kwamen de werkgroepen Accommodatiezaken en Vitaliteit bijeen voor overleg. Tijdens de onder leiding van voorzitter Joris Maier vlot verlopen vergadering werd de begroting 2024 vastgesteld en werd Dick van Ommeren herbenoemd als bestuurslid accommodatiezaken. Andere onderwerpen die tijdens de vergadering aan de orde kwamen waren o.a. meerjarenonderhoudsschema groot onderhoud sportvelden, vitaliteit en open sportpark.

De wethouders De Bas (sport) en Maier (accommodatiebeleid) waren als belangstellend toehoorder aanwezig bij de ALV. Aan het einde van de vergadering spraken beide wethouders woorden van waardering en dank richting de Burense Sport Coöperatie en de aangesloten clubs voor wat is bereikt en voor alle inzet en er waren complimenten.