Voorjaarsvergadering BSC

Op maandag 8 mei 2023 vindt de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de Burense Sport Coöperatie. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het clubhuis van FC Lienden. Op de agenda staat o.a. Bestuursrapportage 202; Financiele rapportage 2022; benoeming Mark Dubelaar tot bestuurslid Vitaliteit en de Herijking wat betreft de afspraken…

Lees meer

Mark Dubelaar nieuw bestuurslid vitaliteit

Mark Dubelaar uit Lienden is het nieuwe bestuurslid vitaliteit van de BSC. Als zodanig volgt Mark Dubelaar de onlangs teruggetreden Pons Jan Vermeer op. Mark Dubelaar is gepensioneerd huisarts en is voorzitter van Tennisclub Lienden. Daarnaast is Mark Dubelaar een actief sportbeoefenaar. De BSC wordt gevormd door de 8 binnen de gemeente Buren gevestigde voetbalverenigingen…

Lees meer

Algemene Ledenvergadering 14 november ’22

Bert van Duren herkozen als secretaris Op 14 november jl vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering van de Burense Sport Coöperatie plaats. Dit keer was de vergadering bij B.Z.S. in Beusichem. Voorafgaand aan de ALV was er een overleg van de werkgroep Accommodatiezaken onder leiding van bestuurslid Dick van Ommeren en van de werkgroep Vitaliteit onder…

Lees meer

S.C.Z., Teisterbanders en sv Buren kunnen weer vooruit.

In opdracht van de Burense Sport Coöperatie is ook dit jaar weer het nodige groot onderhoud aan de sportvelden gebeurd. Een 4-tal velden zijn gerenoveerd. De verrichtte werkzaamheden maken onderdeel uit van een meerjaren renovatieplanning die de Burense Sport Coöperatie samen met de clubs en de gemeente heeft opgesteld. De Burense Sport Coöperatie is de…

Lees meer