S.C.Z., Teisterbanders en sv Buren kunnen weer vooruit.

In opdracht van de Burense Sport Coöperatie is ook dit jaar weer het nodige groot onderhoud aan de sportvelden gebeurd. Een 4-tal velden zijn gerenoveerd. De verrichtte werkzaamheden maken onderdeel uit van een meerjaren renovatieplanning die de Burense Sport Coöperatie samen met de clubs en de gemeente heeft opgesteld. De Burense Sport Coöperatie is de verbindende schakel tussen de 8 Burense voetbalclubs en de Gemeente.

Het hoofdveld bij S.C.Z., het hoofdveld en trainingsveld bij Teisterbanders en het hoofdveld bij sv Buren, zijn grondig gerenoveerd. Hierdoor kunnen deze clubs voorlopig weer een aantal jaren vooruit en is de bespeelbaarheid van hun velden gegarandeerd.

Bij de aanvang van de werkzaamheden werd veel hinder ondervonden van de droge, zomerse omstandigheden maar uiteindelijk zijn alle werkzaamheden volgens planning uitgevoerd. De clubs hebben daaraan bijgedragen door de velden tijdig te beregenen.

De algemene conclusie is dat de werkzaamheden tot tevredenheid en in goede samenwerking met de aannemer zijn uitgevoerd.