Tegemoetkoming voor controle op coronatoegangsbewijzen

Horecaondernemers, sportverenigingen, commerciële sportorganisaties, gemeenschapshuizen en evenementen uit de gemeente Buren komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor het controleren van het coronatoegangsbewijs. Het gaat om de controles in de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De Rijksoverheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Begin van dit jaar heeft het kabinet nogmaals een bedrag ter beschikking gesteld om de CTB-plichtige branches te compenseren over de periode van 1 januari 2022 t/m 26 maart 2022. In deze periode, tot 8 februari, was het controleren van het coronatoegangsbewijs verplicht voor ondernemers, instellingen en (sport)verenigingen en evenementen. Inmiddels heeft de gemeente dit geld ontvangen van het Rijk. De gemeente Buren kan dit gestelde bedrag nu gaan uitkeren aan de instanties die daar recht op hebben.

Eenvoudige regeling

De gemeente Buren stelt € 90.000 beschikbaar voor deze regeling. Dat geld ontvangt de gemeente van de Rijksoverheid. De gemeente waardeert elke commerciële en niet-commerciële (sport)organisatie die zich inzet voor de controle op het coronatoegangsbewijs. Zij ontvangen daarom allemaal een gelijk bedrag van ongeveer € 750. Het bedrag is afhankelijk van het aantal ingediende en toegekende aanvragen. De gemeente heeft een eenvoudige regeling opgesteld, om administratieve lasten voor de aanvragers zoveel mogelijk te voorkomen.

Online aanvragen

Horecaondernemers, commerciële sportorganisaties, verenigingen, gemeenschapshuizen en evenementen, die moeten controleren op het coronatoegangsbewijs, kunnen uiterlijk tot en met 30 september 2022 een aanvraag indienen via het webformulier.

Cultuur

Ook culturele instellingen en verenigingen moeten het coronatoegangsbewijs controleren. Zij krijgen al een financiële compensatie vanuit het coronasteunpakket voor de culturele en creatieve sector.