Voorjaarsvergadering BSC

Op maandag 8 mei 2023 vindt de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats van de Burense Sport Coöperatie. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het clubhuis van FC Lienden. Op de agenda staat o.a. Bestuursrapportage 202; Financiele rapportage 2022; benoeming Mark Dubelaar tot bestuurslid Vitaliteit en de Herijking wat betreft de afspraken met de gemeente met betrekking tot beheer, onderhoud accommodaties en vitaliteit. Aansluitend aan de ALV is een overleg gepland van zowel de werkgroep Accommodatiezaken als de werkgroep Vitaliteit.