Uitnodiging Inspiratie-/Thema bijeenkomst sportverenigingen, 15 maart 2023

Op Woensdagavond 15 maart a.s. organiseren de Burense Sport Coöperatie en Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe in samenwerking met de gemeenten Buren en Neder-Betuwe een thema- en inspiratieavond voor alle sportverenigingen binnen hun gemeente.  

Meld je hier aan >

Een avond met aansprekende en actuele onderwerpen. Een avond voor bestuursleden, commissieleden, coördinatoren, vrijwilligers en belangstellenden.  

Doel van de avond is kennis, ervaring en voorbeelden te delen, inspiratie op te doen, ideeën uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaar als sport te ontmoeten. Kortom, een bijzondere gelegenheid voor de georganiseerde sport om te leren, te delen en te ontmoeten.

In beide gemeenten zijn veelal kleine(re) verenigingen in kleine(re) dorpen en kernen actief. Verenigingen met vergelijkbare ervaringen, opgaven, uitdagingen en knelpunten. Ook verandert de rol en de omgeving van sportclubs, en zijn er maatschappelijke trends waarmee sportclubs te maken hebben of krijgen. Kortom, genoeg om te bespreken en te delen.  

Het samengestelde programma bestaat zowel uit plenaire delen als parallel break-out sessies (in de vorm van 3 workshops). Verenigingen zijn dan ook van harte uitgenodigd met meerdere vertegenwoordigers naar deze avond te komen zodat meerdere workshops bijgewoond kunnen worden.

Het officiële programma begint om 20.00 uur. Voorafgaand is er om 19.15 uur de Algemene Ledenvergadering van de Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe voor de aangesloten verenigingen en is er voor de Burense sportverenigingen een overleg gepland “Denk mee over sport in Buren” onder leiding van de gemeente Buren. Verenigingen worden hierover nog afzonderlijk geïnformeerd door de Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe dan wel de gemeente Buren.

Programma

19.00 uur Inloop, ontvangst, registratie
19.15 uur a. Algemene Ledenvergadering Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe.
b.‘Denk mee over sport in Buren’: een overleg waarin sportverenigingen onder leiding van de gemeente Buren (Jolijn Hoek, beleidsadviseur sport en Emma Bramer, regisseur lokaal Sport- en Beweegakkoord) gaan brainstormen over lokale sportieve onderwerpen zoals het Lokaal Sport- en Beweegakkoord, nieuw sport- en gezondheidsbeleid, de buurtsportcoaches en ‘die stip op de horizon’.
19.55 uur Aftrap met Herma van Dijkhuizen, wethouder van o.a. Sport gemeente Neder-Betuwe
20.10 uur Inleiding ‘De sportvereniging over 10 jaar’ door Robert Barclay, consulent Sport & Bewegen Team verenigingen gemeente ’s Hertogenbosch en auteur boek ‘De Toekomstbestendige Sportvereniging’, aansluiteind interactief deel met aanwezigen onder leiding van Hans van Egdom (aanjager Back2Basics)
20.40 uur Pitch: JOGG – Samen maken we Gezond Gewoon door Joris Maier, JOGG regisseur gemeente Buren en gemeente Neder-Betuwe
20.55 uur Aanvang workshops (gelijktijdig starten er 3 workshops)
20.55 – 21.35 uur Workshop 1: De Toekomst van Verenigingen en Besturen
20.55 – 21.35 uur Workshop 2: Van Leden naar actieve Vrijwilligers – Verenig Kracht
20.55 – 21.55 uur Workshop 3: Gezonde Sportomgeving en de kantine
21.40 uur Panelgesprek – interactief deel. Hans van Egdom en Evelyn van der Haar (beiden Back2Basics) gaan in gesprek met een panel (bestaande uit Annet de Haas, voorzitter Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe; Joris Maier, voorzitter Burense Sport Cooperatie; Jolijn Hoek, beleidsadviseur sport en gezondheid gemeente Buren; Nynke Bakker, beleidsadviseur sport gemeente Neder-Betuwe) en de aanwezigen. Er wordt o.a. terug gekeken op de thema’s van workshops 1 en 2 en de wenselijke follow-up wordt besproken.
22.00 uur Slotwoord en aansluitend gelegenheid tot napraten en netwerken onder genot van gezonde versnapering.
22.30 uur Einde avond

Overzicht Workshops:

1. De Toekomst van Verenigingen en van het Besturen van Verenigingen

Speciaal voor clubbestuurders, commissieleden en beleidsbepalers binnen verenigingen


Onder leiding van Hans van Egdom en met inbreng van Robert Barclay wordt in gesprek gegaan met de aanwezigen. Praktijksituaties worden besproken en voorbeelden worden gedeeld.

Wat is de Toekomst van de Sportvereniging en hoe ziet de Vitale, Toekomstbestendige Sportvereniging eruit.
Sportverenigingen hebben het mede door de Coronapandemie lastiger gekregen en worden nu geconfronteerd met een toenemende lastendruk als gevolg van inflatie en torenhoge energiekosten. Daarnaast zijn er sociaal, maatschappelijke trends en ontwikkelingen. 

Hoe kan hierop ingespeeld worden? Wat moet je doen om klaar te zijn voor de toekomst? Wat komt er op verenigingen af? Welke antwoorden zijn er op deze ontwikkelingen?

Kunnen verenigingen meer samenwerken en op welke terreinen? Is bestuurlijke samenwerking een optie en welke mogelijkheden zijn er?
Zeker kleine(re) verenigingen en clubs in dorpen, kleine kernen krijgen het steeds lastiger en komen voor grote uitdagingen te staan. Hoe kan hierop ingespeeld worden? Welke samenwerkingen kunnen gezocht worden? 

Er staat grote druk op de beschikbaarheid van bestuurders en kader. Verenigingen worstelen ermee om deze functies en rollen ingevuld te krijgen. Hoe kan hierop geanticipeerd worden? Is samenwerking of bundeling van functies en taken mogelijk?

a. Wat is de Toekomst van de Sportvereniging en hoe ziet de Vitale, Toekomstbestendige Sportvereniging eruit.

Sportverenigingen hebben het mede door de Coronapandemie lastiger gekregen en worden nu geconfronteerd met een toenemende lastendruk als gevolg van de inflatie. Daarnaast zijn er sociaal, maatschappelijke trends en ontwikkelingen.

Hoe kan hierop ingespeeld worden? Welke antwoorden zijn er op deze ontwikkelingen?

b. Mogelijke samenwerkingen van verenigingen en de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking

Zeker kleine(re) verenigingen en clubs in dorpen, kleine kernen krijgen het steeds lastiger en komen voor grote uitdagingen te staan. Hoe kan hierop ingespeeld worden? Welke samenwerkingen kunnen gezocht worden?

Er staat grote druk op de beschikbaarheid van bestuurders en kader. Verenigingen worstelen ermee om deze functies en rollen ingevuld te krijgen. Hoe kan hierop geanticipeerd worden? Is samenwerking of bundeling van functies en taken mogelijk?

2. Van leden naar actieve vrijwilligers – Verenig Kracht

Speciaal voor clubbestuurders, commissieleden en personen die actief betrokken zijn bij beleid (werving, behoud) ten aanzien van vrijwilligers en leden

Onder leiding van Evelyn van der Haar wordt in gesprek gegaan met de aanwezigen over vrijwilligers, kader, leden en over het vergroten van de verenigkracht binnen de sportvereniging. Praktijksituaties worden besproken en voorbeelden worden gedeeld.

Ledenwerving, behoud en binding van leden

Vrijwilligersbeleid, werving en behoud vrijwilligers, het activeren van vrijwilligers

3. Gezonde Sportomgeving en Regelgeving, verplichtingen Kantine

Speciaal voor clubbestuurders, commissieleden en personen/vrijwilligers die betrokken zijn bij het beheer van en het aanbod in de kantine. 

Het belang van een gezonde sportomgeving voor een vereniging. Dit lijkt logisch want sport heeft als doel het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Hoe dit te realiseren en wat levert het de club en de leden op? Deze inspiratiesessie geeft clubs inzichten waarom dit relevant is. 

Workshop onder leiding van Desirée Holstege (NOC*NSF en JOGG TeamFit-coach) met  onderwerpen als Gezond(er) kantineaanbod, rookbeleid en verantwoord alcoholbeleid. Ook wordt ingegaan op zaken die rondom een kantine spelen zoals regelgeving, APV, toezicht en handhaving. Ervaringen vanuit o.a. de Coronapandemie en rondom evenementen worden gedeeld en besproken.

Met medewerking en inbreng van Carlo Koelewijn (JOGG TeamFit-coach), Maaike Geertzen (gezondheidsmakelaar GGD Gelderland-Zuid), Doke Verstegen (gezondheidsmakelaar GGD Gelderland-Zuid), Margriet de Winkel (preventieadviseur IrisZorg Rivierenland), Sanne Witjes (juridisch adviseur veiligheid gemeente Buren) en Marlies Guiljam-van der Vegt (beleid en vergunningverlening, toezicht en handhaving APV en horeca gemeente Neder-Betuwe). 

Aanmelden

Verenigingen worden vriendelijk verzocht om via onderstaande link aan te geven of deze avond bezocht gaat worden of niet. Bij aanmelding graag de naam/namen en mailadres(sen) van de personen die aanwezig zijn vermelden en aangeven voor welke workshop wordt ingeschreven.


Wordt afgezien van aanwezigheid dan wordt een reactie ook op prijs gesteld. In dat geval vernemen wij graag de reden voor afwezigheid zodat in de toekomst mogelijk hierop geanticipeerd kan worden.

Meld je hier aan >

Reageren graag uiterlijk 1 maart 2023. 

De initiatiefnemers en organisatie hopen op een mooie belangstelling en kijken uit naar een geslaagde bijeenkomst. Graag tot ziens op Woensdagavond 15 maart a.s. in het Laanboomhuis in Opheusden

Namens de initiatiefnemers,
Johan van Kouterik
Sportverenigingscoach gemeenten Buren en Neder-Betuwe