Uitnodiging Inspiratie-/Thema bijeenkomst sportverenigingen, 17 oktober 2022

Op Maandagavond 17 oktober a.s. wordt namens de Burense Sport Coöperatie en Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe in samenwerking met de gemeenten Buren en Neder-Betuwe een thema- en inspiratieavond georganiseerd waarbij diverse onderwerpen centraal staan. 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuursleden, commissieleden, coördinatoren en verdere vrijwilligers van alle sportverenigingen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. 

Doel van de avond is kennis te delen, inspiratie op te doen, ideeën uit te wisselen, goede voorbeelden te delen, van elkaar te leren en elkaar als sport te ontmoeten. Kortom, een bijzondere gelegenheid om te leren, te delen en contacten te leggen.

In beide gemeenten hebben we te maken met veelal kleine(re) verenigingen, met kleine(re) dorpen en kernen, en met vergelijkbare uitdagingen en opgaven waarmee clubs worden geconfronteerd. Daarnaast zijn er maatschappelijke trends en ontwikkelingen waarmee sportclubs te maken hebben of krijgen.   

Het programma bestaat uit een plenair deel en 3 parallel break-out sessies Verenigingen kunnen met meerdere vertegenwoordigers naar deze avond komen zodat alle workshops bijgewoond kunnen worden.

Programma

19.00 uur Inloop
19.30 uur Opening en Welkom
19.35 uur

Interactief deel onder leiding van Hans van Egdom en Evelyn van der Haar (beiden van Back2Basics)

In gesprek wordt gegaan met de Wethouders van Sport, de JOGG-regisseur en de procesbegeleider van Neder-Betuwe Bloeit!

20.00 uur Aanvang workshops (gelijktijdig zijn er 3 verschillende workshops
21.50 uur Slotwoord en Afsluiting
22.00 uur Gelegenheid tot napraten en netwerken onder genot van drankje en gezonde snack
22.30 uur Einde avond

Overzicht Workshops:

1. De Toekomst van Verenigingen en van het Besturen van Verenigingen

Onder leiding van Hans van Egdom en met inbreng van Robert Barclay, consulent Sport & Bewegen Team Verenigingen gemeente ’s-Hertogenbosch en auteur van ‘De toekomstbestendige sportvereniging’ wordt in gesprek gegaan met de aanwezigen. Praktijksituaties worden besproken en voorbeelden worden gedeeld.

Speciaal voor clubbestuurders, commissieleden en beleidsbepalers binnen verenigingen

  • Wat is de Toekomst van de Sportvereniging en hoe ziet de Vitale, Toekomstbestendige Sportvereniging eruit.

Sportverenigingen hebben het mede door de Coronapandemie lastiger gekregen en worden nu geconfronteerd met een toenemende lastendruk als gevolg van de inflatie. Daarnaast zijn er sociaal, maatschappelijke trends en ontwikkelingen. 

Hoe kan hierop ingespeeld worden? Welke antwoorden zijn er op deze ontwikkelingen?

  • Mogelijke samenwerkingen van verenigingen en de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking

Zeker kleine(re) verenigingen en clubs in dorpen, kleine kernen krijgen het steeds lastiger en komen voor grote uitdagingen te staan. Hoe kan hierop ingespeeld worden? Welke samenwerkingen kunnen gezocht worden? 

Er staat grote druk op de beschikbaarheid van bestuurders en kader. Verenigingen worstelen ermee om deze functies en rollen ingevuld te krijgen. Hoe kan hierop geanticipeerd worden? Is samenwerking of bundeling van functies en taken mogelijk?

2. Verenig Kracht

Onder leiding van Evelyn van der Haar wordt in gesprek gegaan met de aanwezigen over vrijwilligers, kader, leden en over het vergroten van de verenigkracht binnen de sportvereniging. Praktijksituaties worden besproken en voorbeelden worden gedeeld.

Speciaal voor clubbestuurders, commissieleden en personen die actief betrokken zijn bij beleid ten aanzien van vrijwilligers en leden

  1. Vrijwilligers en kader inclusief beleid, behoud en werving
  • Leden: ledenbinding, behoud en werving
  1. Gezonde Sportomgeving en Regelgeving, verplichtingen Kantine

Het belang van een gezonde sportomgeving voor een vereniging. Dit lijkt logisch want sport heeft als doel het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Hoe dit te realiseren en wat levert het de club en de leden op. Deze inspiratiesessie geeft clubs inzichten waarom dit relevant is. 

Vooral voor clubbestuurders, commissieleden en personen/vrijwilligers die betrokken zijn bij het beheer van en het aanbod in de kantine. 

3. Gezonde Sportomgeving

Inspiratiesessie door Irene Walk (NOC*NSF) en Sanne Meerman (JOGG TeamFit coach) over 1. Rookbeleid en rookvrije club; 2. Gezond(er) aanbod en 3. Verantwoord alcoholbeleid.

  • Sportkantine …. en wat er allemaal bij komt kijken als het gaat om verplichtingen, regelgeving en APV

Sanne Witjes (gemeente Buren) en Marlies Guiljam-van der Vegt (gemeente Neder-Betuwe) gaan, samen met Margriet de Winkel, Preventieadviseur Rivierenland van Iris Zorg, in gesprek over onderwerpen als verantwoord beleid als het om de kantine gaat en over verplichtingen waarmee men te maken heeft zoals APV, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Ervaringen vanuit o.a. de Coronapandemie worden gedeeld en besproken.

Iedere vereniging wordt vriendelijk verzocht om via onderstaande link aan te geven of deze avond bezocht wordt of niet. Bij aanmelding graag tevens de naam/namen en mailadres(sen) van de afgevaardigden vermelden en tevens aan te geven voor welke workshop wordt ingeschreven.

Meld je hier aan >

Een reactie wordt uiterlijk 12 oktober a.s. tegemoet gezien.

De organisatie hoopt uiteraard op de nodige belangstelling en roept de sportverenigingen van harte op om deze avond bij te wonen.

Dus graag tot ziens op Maandagavond 17 oktober a.s. in het Laanboomhuis in Opheusden.

Namens de initiatiefnemers,
Johan van Kouterik
Sportverenigingscoach gemeenten Buren en Neder-Betuwe