Inspiratie-/Thema bijeenkomst sportverenigingen

Op Maandagavond 17 oktober a.s. wordt namens de Burense Sport Coöperatie en Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe in samenwerking met de gemeenten Buren en Neder-Betuwe een thema- en inspiratieavond georganiseerd waarbij diverse onderwerpen centraal staan.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuursleden, commissieleden, coördinatoren en verdere vrijwilligers van alle sportverenigingen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe.

Hieronder kunt u zich inschrijven.

Aanwezig tijdens deze avond

Deelnemer 1 workshop

Deelnemer 2 workshop

Deelnemer 3 workshop

Deelnemer 4 workshop

Deelnemer 5 workshop

Wilt u met meer mensen deelnemen? Dan is het mogelijk om dit formulier meerdere keren in te sturen.