Joris Maier nieuwe voorzitter Burense Sport Coöperatie

Op de algemene ledenvergadering van de Burense Sport Coöperatie (BSC) op 23 mei is Joris Maier benoemd tot voorzitter. Joris volgt GerdJan Keller op als voorzitter die vanaf de oprichting van de BSC het voorzitterschap bekleedde. Vanwege zijn raadslidmaatschap was het niet langer wenselijk dat GerdJan als voorzitter bleef fungeren. Joris Maier was vanaf de oprichting bestuurslid vitaliteit. Deze functie wordt nu vervuld door Pons-Jan Vermeer. Tijdens de gehouden algemene ledenvergadering werd Berry Peters uit Maurik benoemd tot penningmeester waardoor het bestuur nu op volledige sterkte is. 

Andere onderwerpen die tijdens de algemene ledenvergadering o.a. aan de orde kwamen was beschikbaarstelling sportvelden voor gebruik door onderwijs en sociaal/maatschappelijke organisaties en een mogelijke toekomstige rol van de BSC als advies- en belangenbehartigingsorgaan voor de totale georganiseerde sport binnen de gemeente Buren. De algemene ledenvergadering vond plaats bij voetbalvereniging s.v. Buren dat dit jaar haar 75-jarig bestaan viert.